O skupině Burg

Jsme udržitelná a poctivá společnost s celosvětovou působností, která je předním výrobcem přírodního octa a sirupů pro vybrané trhy.

O skupině Burg

Jsme udržitelná a poctivá společnost s celosvětovou působností, která je předním výrobcem přírodního octa a sirupů pro vybrané trhy.

Zaměstnanci skupiny Burg Group si uvědomují tuto roli a s ní spojenou odpovědnost. Klademe si za cíl dělat svět zdravějším, chutnějším a čistším, a to poctivým a udržitelným způsobem. Tím upevňujeme naše vztahy a pečujeme o zdravý odkaz, který odráží naše DNA původně rodinného podniku. Prostřednictvím vlastního etického kodexu, který se částečně inspiroval mezinárodně uznávanými principy Spojených národů, dodáváme všemu s velkou vášní vlastní podstatu.

Hodnoty

Progresivní přístup
Jsme přesvědčeni o tom, že všechno lze vždy dělat lépe, a proto neustále hledáme nové možnosti, ať již v oblasti našich výrobků, tak i našich procesů. Jde o průběžný proces, jelikož vždy stavíme na řešeních, která fungují ve vztahu s našimi partnery. Díky tomu si udržujeme vedoucí pozici na trhu, pohotově reagujeme na vývoj v oblasti výroby octa a sirupu, rozumíme přáním našich spotřebitelů a víme, jak nejlépe zásobovat trh.

Udržitelnost
Vědomé zaměření na budoucnost je součástí DNA našeho rodinného podniku. Udržitelnost je pevně zakotvena ve všech vrstvách naší organizace. Odpovědnost za předání zdravého podniku budoucím generacím je pro nás samozřejmostí. Děláme to nejen pro naše vlastní zaměstnance, ale také pro budoucnost celé společnosti.

Zábava
Při práci je pro nás důležitá zábava, a pro tu je zásadní uvolněná atmosféra a prostor pro humor, interakci a osobní rozvoj. Ve spolupráci s našimi dodavateli a klienty jsou pro nás klíčové pojmy zábava, součinnost a otevřený postoj. Díky tomu jsme partnerem, se kterým je radost jednat, se kterým lze budovat nové věci, kterému je možné důvěřovat a na kterého se lze spolehnout. Jsme přístupní a otevření komunikaci.

Flexibilita
Skupina Burg se svými odbornými znalostmi při komunikaci s partnery vždy ochotně hledá vhodná řešení. S tímto flexibilním přístupem dodáváme zainteresovaným partnerům řešení šitá na míru. Naším cílem, kterým je dělat svět zdravější, chutnější a čistší, se řídíme i ve spolupráci s maloobchodními organizacemi, výrobci potravin a spotřebiteli!

Naše výrobky

Skupina Burg Group vyrábí:

  • Potravinářský ocet jako je přírodní ocet, vinný ocet, jablečný ocet, balzámový ocet a bio ocet.
  • Čistící ocet a výrobky na jeho bázi, jako jsou gely, spreje a čistící prostředky určené na čištění koupelen a skla.
  • Sirupy z ovocných šťáv, nízkokalorické sirupy, ovocné koncentráty, bio sirupy a ovocné směsi.

Naše obaly
Skupina Burg Group dodává své výrobky potravinářskému průmyslu v cisternách nebo formou skupinového balení. Zároveň vyvíjíme a vyrábíme spotřebitelská balení pro maloobchodní organizace v podobě lahví, plechovek a PET obalů, které umíme dodat na míru. Výhody našich PET obalů jsou značné. Materiál je lehký, pevný a dobře recyklovatelný. Skupina Burg řídí celý proces od vstřikování preformy až po vyfukování požadovaného modelu lahve.

Mezinárodní zastoupení
Skupina Burg Group má 7 moderních výrobních závodů v Nizozemsku, Belgii, Německu, Francii a České republice. Sídlo společnosti se nachází ve městě Heerhugowaard v provincii Severní Holandsko. Výroba ve všech závodech splňuje vysoké standardy v oblasti jakosti, efektivity a ochrany životního prostředí. Skupina Burg Group splňuje standardy IFS (Internationl Food Standards). Kromě toho jsme držitelem certifikátu EKO od nezávislé mezinárodní kontrolní organizace pro ekologickou produkci a máme košer a halal výrobu pro určité produktové skupiny.

Charakteristické rysy skupiny Burg Group
Společně s 250 zaměstnanci vytváříme profesionální organizaci s kolegiální atmosférou. Ačkoli skupina Burg Group funguje na mezinárodní úrovni, je pro ni typická úzká interní spolupráce a otevřená komunikace. Jsme sociální a inovativní. To se nezměnilo za posledních 70 let, a díky tomu také funguje spolupráce v rámci organizace i navenek. V našem jednání je patrný podnikatelský duch, angažovanost a realistický přístup. Jsme partner, na kterého se můžete spolehnout.