Připraveni na budoucnost

Udržitelnost je jedním z koníčků skupiny Burg Group, a to v souvislosti s vnitřními i vnějšími procesy. Není náhodou, že výrobní závod v Heerhugowaardu je držitelem certifikátu BREEAM Excellent.

Připraveni na budoucnost

Udržitelnost je jedním z koníčků skupiny Burg Group, a to v souvislosti s vnitřními i vnějšími procesy. Není náhodou, že výrobní závod v Heerhugowaardu je držitelem certifikátu BREEAM Excellent.

V rámci této rekonstrukce se snažíme promítnout koncept udržitelnosti do našeho nemovitého majetku i podnikových procesů. V situaci, kdy na jedné straně dochází k uvolňování energie při výrobě přírodního octa a na druhé straně je potřeba velkého množství energie pro účely zpracování a plnění lahví, vyzval výrobní závod v Heerhugowaardu společnost Kodi, aby zaintegrovala „octárnu Burg Azijn“ do okruhu Waerdse Energie, který je v současné době v realizaci.

Ve své podstatě je přírodní ocet udržitelným výrobkem, jelikož se bakterie živí kyselinou a během tohoto procesu uvolňují teplo. Toho se následně se využívá v rámci jiných podnikových procesů i pro účely vytápění kanceláří. Nadbytečnou tepelnou energii odevzdá skupina Burg do tepelné sítě pro přímé využití ze strany jiných společností.

V systémech chlazení využíváme podzemní vodu. Ve zrekonstruovaném výrobním závodě v Heerhugowaardu bylo instalováno přes 1 000 solárních panelů. A v souladu s cíli udržitelnosti, v rámci kterých chceme být 100% energeticky neutrální a soběstační, jsme přestali používat plyn.