Vědomé podnikání

Vědomé zaměření na budoucnost je součástí DNA našeho rodinného podniku. Udržitelnost je v naší organizaci pevně zakotvenou hodnotou. Neseme odpovědnost za předání zdravého podniku budoucím generacím.

Vědomé podnikání

Vědomé zaměření na budoucnost je součástí DNA našeho rodinného podniku. Udržitelnost je v naší organizaci pevně zakotvenou hodnotou. Neseme odpovědnost za předání zdravého podniku budoucím generacím.

To pro nás znamená podnik zdravý po stránce finanční, s dobrými ekonomickými vyhlídkami, a zároveň podnik, který k přispívá k lepšímu a udržitelnějšímu světu. Světu, ve kterém budou moci další generace žít v čistém prostředí s dostatkem pomocných zdrojů

Tuto ambici se snažíme realizovat plněním čtyř cílů. V rámci naší vize udržitelnosti chceme tyto cíle splnit do roku 2035. Společně s našimi partnery usilujeme o:

100% obnovitelné suroviny
Podporujeme cirkulární ekonomiku používáním 100% obnovitelných surovin na výrobu našich produktů a obalů. Držíme se zásady neplýtvat.

Energeticky neutrální výroba
Všechny naše výrobní závody fungují na bázi energeticky neutrální výroby.

Odpovědné používání výrobků
Naše výrobky lze bezpečně používat, jelikož nemají negativní dopad na životní prostředí.

Transparentnost a otevřenost v souvislosti s výrobky
Transparentním a otevřeným způsobem informujeme o složení našich výrobků i o původu použitých surovin.

Přední výrobce

Skupina Burg Group se chce jako prominentní evropský výrobce zařadit na přední celosvětové příčky v oblasti udržitelnosti. Toho však nedocílíme sami. Neustále hledáme partnery, kteří sdílí naši ambici a kteří by s námi chtěli hledat udržitelná řešení. Od všech našich dodavatelů očekáváme především to, že přijmou náš etický kodex a že ho budou také aktivně dodržovat. Tak chceme zajistit, aby všechny naše výrobky a použité suroviny vznikaly poctivým, bezpečným a kvalitním způsobem.

Inovace

Operátoři výroby ve varnách, technici, produktoví vývojáři a výzkumníci nepřetržitě pracují na zkoumání možností týkajících se nových surovin a způsobů výroby. Soustavně tak pracujeme na dalším zdokonalování našich výrobků a výrobních procesů. Cílem těchto snah je schopnost nabízet výrobky, které budou svým složením, obalem i způsobem výroby korespondovat s naší vizí udržitelnosti, a tím přispívat k lepšímu a čistšímu světu!