Duurzaamheidsverslag 2021

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor Burg: wij streven naar een schone erfenis voor toekomstige generaties. Als familiebedrijf zit het in onze genen om verder vooruit te kijken en bewust bezig te zijn met onze toekomst. De inspanningen van onze collega’s hebben tot mooie resultaten geleid in 2021, welke samengevat zijn in ons Duurzaamheidsverslag 2021.

Duurzaamheidsverslag 2021

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor Burg: wij streven naar een schone erfenis voor toekomstige generaties. Als familiebedrijf zit het in onze genen om verder vooruit te kijken en bewust bezig te zijn met onze toekomst. De inspanningen van onze collega’s hebben tot mooie resultaten geleid in 2021, welke samengevat zijn in ons Duurzaamheidsverslag 2021.

Enkele hoogtepunten zijn:

  • We hebben ons afval (per geproduceerde liter product) teruggebracht met 41% ten opzichte van 2019
  • We hebben ons elektriciteitsgebruik (per geproduceerde liter product) teruggebracht met 21% ten opzichte van 2016
  • 95% van onze leveranciers erkent onze Gedragscode voor Leveranciers
  • 83% van onze verpakkingen is recyclebaar
  • Onze collega’s gaven ons een medewerkerstevredenheidsscore van 7,6

In 2022 zullen wij verder werken aan onze doelen om 100% circulair en CO2-neutraal te worden in 2035, en om 100% verantwoorde producten en verpakkingen te maken in 2035. Wij hebben diverse tussenstappen gedefinieerd om onze doelen te halen.