Gedragscode

Gedragscode

Onze gedragscode vormt de basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Burg Group. Dit document is een vertaling van onze bedrijfswaarden naar richtlijnen bij de dagelijkse werkzaamheden. Deze code weerspiegelt, samen met onze bedrijfswaarden, wie we zijn, waarvoor we staan, wat we nastreven en hoe we dit doen. Alle medewerkers van Burg Group kennen de inhoud van onze gedragscode en leven deze na.

Eisen aan onze leveranciers

Naast een leidraad voor de interne organisatie, vormt de gedragscode ook een basis om verwachtingen te stellen aan externe partijen. Zo vergroten wij het effect van onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze gedragscode verwijst naar de internationaal erkende principes van de Verenigde Naties, Global Compact. Wij leiden onszelf door deze principes en vragen onze leveranciers om dezelfde of vergelijkbare principes in acht te nemen. Op deze manier willen wij zowel direct als indirect bijdragen aan betere levens- en arbeidsomstandigheden, de voedselveiligheid en gezondere voeding, minder milieubelasting en eerlijke handelspraktijken.

Gedragscode van Burg Group

De vier richtlijnen uit onze gedragscode weerspiegelen onze bedrijfswaarden en zijn geïnspireerd op de principes van de Verenigde Naties, Global Compact. De vier richtlijnen zijn:

  1. Wij houden ons aan wet- en regelgeving
  2. Wij staan in voor veilige producten, processen en werkomgevingen
  3. Wij respecteren elkaar en het milieu
  4. Wij doen eerlijk zaken.

Lees hier de gedragscode van Burg Group.