Gedragscode

Gedragscode

Onze gedragscode vormt de basis van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Burg Group. Dit document is een vertaling van onze bedrijfswaarden naar richtlijnen bij de dagelijkse werkzaamheden. Alle medewerkers van Burg Group kennen de inhoud van onze gedragscode en leven deze na.

Gedragscode van Burg Group

De vier richtlijnen uit onze gedragscode weerspiegelen onze bedrijfswaarden en zijn geïnspireerd op de principes van de Verenigde Naties en Global Compact. De vier richtlijnen zijn:

  1. Wij houden ons aan wet- en regelgeving
  2. Wij staan in voor veilige producten, processen en werkomgevingen
  3. Wij respecteren elkaar en het milieu
  4. Wij doen eerlijk zaken.

Lees hier de gedragscode van Burg Group.

Eisen aan onze leveranciers

Naast een leidraad voor de interne organisatie, vormt de gedragscode ook een basis om verwachtingen te stellen aan externe partijen. Zo vergroten wij het effect van onze inspanningen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Onze gedragscode verwijst naar de internationaal erkende principes van de Verenigde Naties en Global Compact. Op deze manier willen wij zowel direct als indirect bijdragen aan betere levens- en arbeidsomstandigheden, de voedselveiligheid en gezondere voeding, minder milieubelasting en eerlijke handelspraktijken.

Lees hier de gedragscode voor leveranciers.