RIVM onderzoek toont aan: natuurazijn kent weinig risico’s bij gebruik tegen onkruid en groene aanslag

Er zijn mensen die natuurazijn gebruiken om onkruid of groene aanslag te bestrijden in de tuin, op het terras of op de oprit. Dit is formeel niet toegestaan. Om te kunnen inschatten hoe groot de risico’s zijn van dit gebruik, heeft het RIVM in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een rapport opgesteld.

Hieruit blijkt dat de toepassing van natuurazijn zoals die in supermarkten wordt verkocht (met een maximale concentratie azijnzuur van 10%) bij verstandig gebruik geen significante risico’s opleveren voor mens en milieu.

Dit ligt anders wanneer consumenten azijnzuuroplossingen met hoge concentratie gebruiken (soms tot wel 80% azijnzuur). Het RIVM-rapport besteedt hieraan veel aandacht. Echter, voor natuurazijn, met maximaal 10% azijnzuur, zijn de risico’s laag of geheel niet aanwezig.

Voor wat betreft de gezondheidseffecten op mensen was dit natuurlijk te verwachten. Immers, (natuur)azijn wordt al decennia lang veilig geconsumeerd als voedingsmiddel. En als schoonmaakazijn bij gebruik in huis veilig is, is het niet ineens riskant buitenshuis.

Voor het milieu is van belang dat azijn vrij snel biologisch afbreekt in de bodem, en niet leidt tot concentraties in het grondwater boven de wettelijke norm.

Daarbij geldt dat er geen risico’s zijn voor vogels en zoogdieren. De risico’s voor algen, bodemorganismen en waterplanten zijn laag. Dat geldt in het algemeen ook voor bijen. Sommige wilde bijen en graafwespen maken nesten in de grond en zouden hierdoor een risico kunnen lopen.

Deze conclusies geven natuurlijk geen vrijbrief voor het gebruik van natuurazijn tegen onkruid en groene aanslag. Daarvoor is een echte risicobeoordeling nodig aan de hand van een duidelijk gebruiksvoorschrift. Overigens bestaan er enkele middelen op basis van azijnzuur (maximaal 6%) die al zijn toegelaten als bestrijdingsmiddel.

Burg Group raadt consumenten aan natuurazijn te gebruiken waar het voor wordt verkocht: als ingrediënt in de keuken of als schoonmaakmiddel in huis.

Op basis van het RIVM onderzoek constateert Burg Group dat er echter weinig reden is tot zorg over het informele gebruik van natuurazijn die in de supermarkt te koop is.