Disclaimer

Disclaimer

Dit is de website van Burg Groep B.V. Door uw bezoek aan onze website gaat u akkoord met de bepalingen in deze disclaimer. Als u dit niet wilt, verzoeken wij u deze site niet te bezoeken. Ook verzoeken wij u de informatie die wij publiceren op de site niet te gebruiken.

Auteursrecht

Het auteursrecht van alle teksten, afbeeldingen, merken en andere gegevens op deze site behoort toe aan Burg Groep B.V. en haar dochterondernemingen. Het kan ook zijn dat wij een onderdeel op onze website publiceren met toestemming van de eigenaar. In beide gevallen mag u geen afbeeldingen of teksten die op deze website staan, gebruiken zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Aan informatie geen rechten te ontlenen

Met deze website informeren wij u over Burg Group en de producten die wij aanbieden. Wij hebben de inhoud van deze website met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Ondanks deze zorg kunnen wij niet garanderen dat de inhoud van de website altijd juist, actueel en volledig is en dat de site ononderbroken zal werken. U kunt geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie.

Uitsluiting aansprakelijkheid

Burg Group sluit elke aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit uw gebruik van de website.

Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en correcties aan te brengen in deze website.

Nederlands recht

Op deze disclaimer en uw gebruik van de website is Nederlands recht van toepassing.