Bewust ondernemen en duurzaamheid

Bewust bezig zijn met de toekomst zit in het DNA van ons familiebedrijf. Duurzaamheid is verankerd in de organisatie. Wij hebben de verantwoordelijkheid een gezond bedrijf achter te laten voor deze en volgende generaties.

Bewust ondernemen en duurzaamheid

Bewust bezig zijn met de toekomst zit in het DNA van ons familiebedrijf. Duurzaamheid is verankerd in de organisatie. Wij hebben de verantwoordelijkheid een gezond bedrijf achter te laten voor deze en volgende generaties.

Duurzaamheid en bewust ondernemen. Voor ons betekent dit zowel een financieel gezond bedrijf met goede economische vooruitzichten als een onderneming die bijdraagt aan een betere en duurzamere wereld. Een wereld waarin volgende generaties kunnen leven in een schone omgeving met voldoende hulpbronnen.

Betekenis geven aan deze ambitie doen we door vier doelen na te streven. Met onze duurzaamheidsvisie willen wij deze doelen realiseren vóór het jaar 2035. Samen met onze partners, zijn wij op weg naar:

100% circulair
We zijn onderdeel van een circulaire economie door 100% hernieuwbare grondstoffen te gebruiken voor onze producten en verpakkingen. Wij verspillen niets.

100% CO2 neutrale productie
We willen onze directe en indirecte CO2 footprint (voor scope 1 en 2) tot nul te reduceren en onze indirecte (scope 3) emissies substantieel verlagen.

100% Verantwoorde producten
Onze producten kunnen veilig worden gebruikt en hebben geen negatieve impact op het milieu.

100% Transparantie en openheid over producten
Wij zijn transparant en eerlijk over de samenstelling van onze producten en de herkomst van de gebruikte grondstoffen.

Koploper

Burg Group wil als toonaangevende Europese producent wereldwijd koploper zijn in duurzaamheid. Dit kunnen wij niet alleen bereiken. Wij zijn daarom continu op zoek naar partners die onze ambitie delen en samen met ons op zoek willen naar duurzame oplossingen. Van al onze leveranciers verwachten wij bovendien dat zij zich niet alleen conformeren aan onze gedragscode, maar die ook actief naleven. Hiermee willen we veiligstellen dat al onze producten en gebruikte grondstoffen op een eerlijke, veilige en kwalitatief hoogwaardige wijze tot stand zijn gekomen.

Innovatie

Brouwers, technici, productontwikkelaars en onderzoekers verkennen continu de mogelijkheden van nieuwe grondstoffen en productiewijzen. Zo werken wij voortdurend aan de verdere verbetering van producten en productieprocessen. Het doel hierbij is te komen tot producten die zowel qua inhoud, verpakking als productiewijze voldoen aan onze duurzaamheidsvisie en daarmee bijdragen aan een betere en schonere wereld!