MVO verslagen

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor Burg: wij streven naar een schone erfenis voor toekomstige generaties. Als familiebedrijf zit het in onze genen om verder vooruit te kijken en bewust bezig te zijn met onze toekomst. De inspanningen van onze collega’s hebben tot mooie resultaten geleid, welke samengevat zijn in ons Duurzaamheidsverslag.

MVO verslagen

Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp voor Burg: wij streven naar een schone erfenis voor toekomstige generaties. Als familiebedrijf zit het in onze genen om verder vooruit te kijken en bewust bezig te zijn met onze toekomst. De inspanningen van onze collega’s hebben tot mooie resultaten geleid, welke samengevat zijn in ons Duurzaamheidsverslag.

Enkele hoogtepunten in 2022 zijn:

  • We hebben ons afval (per geproduceerde liter product) teruggebracht met 44% ten opzichte van 2019
  • In 2022 kwam bijna 100% van de ingekochte elektriciteit uit hernieuwbare bronnen
  • We hebben onze CO2-emissies met 21% teruggebracht ten opzichte van 2021
  • 34% van onze PET-verpakkingen komt van gerecycled materiaal
  • Onze collega’s gaven ons een medewerkerstevredenheidsscore van 7,7

In de komende jaren zullen wij verder werken aan onze doelen om 100% circulair en CO2-neutraal te worden in 2035, en om 100% verantwoorde producten en verpakkingen te maken in 2035. Wij hebben diverse tussenstappen gedefinieerd om onze doelen te halen.