Groene aanslagreiniger

Groene aanslagreiniger

Wij geloven in een groene aanslagreiniger op basis van natuurazijn om de tuin weer zomerklaar te maken na de natte wintermaanden. Onze groene aanslagreiniger op basis van natuurazijn is een effectief middel tegen onkruid en groene aanslag. In 2019 werd natuurazijn van voedingskwaliteit (tot 10% azijnzuur) opgenomen in Bijlage 1 (laag-risico actieve stoffen) van de Biocideverordening.

In 2021 is de natuurazijn van Burg Group goedgekeurd als groene aanslagreiniger door de Europese autoriteiten. Verschillende Europese landen, waaronder Nederland, België, Italië en Frankrijk, zijn daarom positief over het op de markt brengen van deze groene aanslagreiniger. Zij oordelen dat er geen risico’s voor mens en milieu aan het gebruik van natuurazijn zitten.

Het RIVM heeft ook onderzoek gedaan naar de risico’s van het gebruik van azijn in de tuin. Hieruit blijkt dat de toepassing van natuurazijn zoals die in supermarkten wordt verkocht (met een maximale concentratie azijnzuur van 10%) bij verstandig gebruik geen significante risico’s opleveren voor mens en milieu.

Dit ligt anders wanneer consumenten azijnzuuroplossingen met hoge concentratie gebruiken (soms tot wel 80% azijnzuur). Het RIVM-rapport besteedt hieraan veel aandacht. Echter, voor natuurazijn, met maximaal 10% azijnzuur, zijn de risico’s laag of geheel niet aanwezig.

Voor wat betreft de gezondheidseffecten op mensen was dit natuurlijk te verwachten. Immers, natuurazijn wordt al decennia lang veilig geconsumeerd als voedingsmiddel. En als schoonmaakazijn bij gebruik in huis veilig is, is het niet ineens riskant buitenshuis.

Voor het milieu is van belang dat azijn vrij snel biologisch afbreekt in de bodem (zo’n 90% binnen 48 uur), en niet leidt tot concentraties in het grondwater boven de wettelijke norm.

Azijn tegen onkruid

Natuurazijn is een effectief middel tegen onkruid en groene aanslag. Het is een natuurproduct dat veilig gebruikt kan worden en na toepassing snel afbreekt op natuurlijke wijze. In januari 2021 heeft de Europese unie het gebruik van natuurazijn goedgekeurd als basisstof. Daarmee is vastgesteld dat er geen toelating nodig is voor het particulier gebruik van natuurazijn tegen onkruid op stoepen, terrassen, paden en in borders.

Het Nederlandse College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) erkent natuurazijn als basisstof voor de Nederlandse markt. Het gaat om pleksgewijze toepassing van natuurazijn van voedingskwaliteit (maximaal 6%). Deze goedkeuring betekent dat geen risico’s voor mensen en milieu te verwachten zijn. Eveneens is natuurazijn tot een concentratie van 10% aangemerkt als ‘laag risico’ actieve stof.

Mede gedreven door de behoefte om synthetische middelen als glyfosaat uit te faseren, is er de afgelopen jaren veel discussie geweest over de vraag of azijn een goed alternatief is. Daarbij zijn grote woorden niet geschuwd om te waarschuwen tegen de vermeende risico’s van het gebruik van azijn buitenshuis. Na beoordelingen door RIVM, EFSA en ECHA is gebleken dat van het gebruik van azijn met maximaal 10% azijnzuur geen risico’s voor mens en milieu te verwachten zijn.

Burg Group heeft Wageningen Environmental Sciences laten uitzoeken in hoeverre in deze beoordelingen nog hiaten zitten op het gebied van de bescherming van nuttige insecten en van de bodem. Deze experts bevestigen dat het gebruik van natuurazijn geen bezwaren kent (bron: Notitie milieurisico’s van natuurazijn op verhardingen, Wageningen Environmental Research, 2020).

Natuurazijn is een natuurproduct dat veilig gebruikt kan worden en na toepassing snel afbreekt op natuurlijke wijze. Daarmee is het een welkome aanvulling op handmatige bestrijding van onkruid en groene aanslag.