O společnosti Burg

Udržitelným a poctivým způsobem jsme po celém světě na špičce v oblasti přírodního octa a na námi vybraných trzích v oblasti sirupů.

O společnosti Burg

Udržitelným a poctivým způsobem jsme po celém světě na špičce v oblasti přírodního octa a na námi vybraných trzích v oblasti sirupů.

Ve společnosti Burg Group jsme si vědomi této role a s ní spojené odpovědnosti. Naším cílem je poctivým a udržitelným způsobem učinit svět zdravějším, chutnějším a čistším. Tím utužujeme naše vztahy a snažíme se zanechat trvalý odkaz pro budoucí generace v souladu s naší DNA coby rodinného podniku. Díky našemu vlastnímu kodexu chování, částečně inspirovanému mezinárodně uznávanými zásadami OSN, tento cíl realizujeme s velkým zaujetím.

Naše výrobky

Společnost Burg Group vyrábí:

Naše obaly

Ve společnosti Burg Group dodáváme výrobky v cisternách a skupinových baleních pro potravinářský průmysl. Vyvíjíme a vyrábíme také spotřebitelské obaly pro maloobchodní organizace, například obaly ze skla, plechovky a PET obaly, u nichž je možná individuální úprava. Výhody našich PET obalů jsou obrovské – materiál je lehký a pevný a snadno se recykluje. K tomuto účelu používáme jak PET, tak rPET (recyklovaný PET), přičemž co největší množství rPET přispívá k dosažení našich vlastních cílů udržitelnosti. Společnost Burg vyfukuje předtvarované polotovary do požadovaného modelu láhve.

Mezinárodní činnost

Společnost Burg Group má šest moderních výrobních závodů v Nizozemsku, Belgii, Německu, Francii a České republice. Hlavní sídlo se nachází v Heerhugowaardu v provincii Severní Holandsko. Výroba ve všech závodech splňuje vysoké standardy kvality, efektivity a šetrnosti k životnímu prostředí.

Více než 250 zaměstnanců zajišťuje profesionální organizaci v kolegiální atmosféře. Přestože působíme na mezinárodní úrovni, vyznačuje se společnost Burg Group krátkými komunikačními kanály a otevřenou komunikací; jsme společenští a inovativní. Tento charakter se za více než 75 let nezměnil a zajišťuje příjemnou spolupráci jak uvnitř, tak navenek. Podnikatelský duch, angažovanost a realistický přístup jsou také vlastnosti, které najdete v našem jednání. Jsme partner, na kterého se můžete spolehnout!