Kodex chování

Kodex chování

Náš kodex chování tvoří základ společenské odpovědnosti společnosti Burg Group. Tento dokument je převedením našich firemních hodnot do zásad každodenního provozu. Všichni zaměstnanci společnosti Burg Group znají obsah našeho kodexu chování a řídí se jím.

Kodex chování společnosti Burg Group

Naše firemní hodnoty se odrážejí ve čtyřech zásadách kodexu chování, které jsou inspirovány zásadami OSN a iniciativy Global Compact. Tyto čtyři zásady jsou následující:

  1. Dodržujeme zákony a předpisy;
  2. Zajišťujeme bezpečné výrobky, procesy a pracovní prostředí;
  3. Respektujeme se navzájem a respektujeme životní prostředí;
  4. Podnikáme poctivě.

Kodex chování společnosti Burg Group si můžete přečíst zde.Read the code of conduct of Burg Group.

Požadavky na naše dodavatele

Kromě pokynů pro interní organizaci tvoří kodex chování také rámec pro stanovení očekávání vůči externím subjektům. Tímto způsobem zvyšujeme dopad našeho úsilí v oblasti společenské odpovědnosti firem. Náš kodex chování odkazuje na mezinárodně uznávané zásady OSN a iniciativy Global Compact. Chceme tak přímo i nepřímo přispívat k lepším životním a pracovním podmínkám, bezpečnosti potravin a zdravějšímu stravování, snížení dopadu na životní prostředí a poctivým obchodním praktikám.

Kodex chování pro dodavatele si můžete přečíst zde.