Odstraňovač zelených povlaků

Odstraňovač zelených povlaků

Věříme v sílu odstraňovače zelených povlaků na bázi přírodního octa, díky němuž bude zahrada po vlhkých zimních měsících opět připravena na léto. Jedná se o účinný prostředek proti plevelům a zeleným povlakům. V roce 2019 byl přírodní ocet potravinářské kvality (s obsahem kyseliny octové o koncentraci max. 10 %) zařazen do seznamu účinných látek s nízkým rizikem v příloze 1 nařízení EU o biocidních přípravcích.

V roce 2021 byl přírodní ocet společnosti Burg Group schválen evropskými orgány jako odstraňovač zelených povlaků. Několik evropských zemí, včetně Nizozemska, Belgie, Itálie a Francie, se proto pozitivně vyjádřilo k jeho uvedení na trh. Usoudily totiž, že při používání přírodního octa nehrozí žádná rizika pro člověka ani životní prostředí.

Nizozemský národní institut pro veřejné zdraví a životní prostředí (RIVM) navíc provedl výzkum týkající se rizik spojených s používáním octa na zahradě. Z něj vyplývá, že používání přírodního octa v podobě, v jaké se prodává v supermarketech (tj. s obsahem kyseliny octové o koncentraci max. 10 %), nepředstavuje při rozumném používání žádná významná rizika pro člověka ani životní prostředí.

Jinak je tomu v případě, kdy spotřebitelé používají roztoky kyseliny octové o vysoké koncentraci (někdy až 80 %). Zpráva RIVM tomu věnuje velkou pozornost. U přírodního octa s obsahem kyseliny octové o koncentraci do 10 % však nehrozí žádné nebo hrozí jen nízké riziko.

Z hlediska účinků na lidské zdraví se takový závěr samozřejmě dal očekávat. Přírodní ocet se koneckonců bezpečně konzumuje jako potravina již desítky let. A pokud je čisticí ocet bezpečný při použití ve vnitřních prostorách, nebude rizikový ani venku.

Pro životní prostředí je důležité, že se ocet v půdě poměrně rychle rozkládá (asi z 90 % do 48 hodin) a nevede ke koncentracím v podzemních vodách nad zákonnou normu.

Ocet proti plevelům

Přírodní ocet je účinným prostředkem proti plevelům a zeleným povlakům. Jedná se o přírodní produkt, který lze používat bezpečně a který se po aplikaci rychle přirozeně rozkládá. V lednu 2021 schválila Evropská unie použití přírodního octa jako základní látky. Tím bylo ustanoveno, že pro soukromé použití přírodního octa proti plevelům na chodnících, terasách, cestách a záhonech není potřeba žádné povolení.

Nizozemská rada pro povolování přípravků a biocidů na ochranu rostlin uznává přírodní ocet jako základní látku pro nizozemský trh. Jedná se o lokální aplikaci přírodního octa potravinářské kvality (s koncentrací max. 6 %). Toto schválení znamená, že nejsou očekávána žádná rizika pro člověka ani životní prostředí. Také přírodní ocet s koncentrací do 10 % byl označen jako účinná látka s nízkým rizikem.

V posledních letech se hodně diskutovalo o tom, zda je ocet vhodnou alternativou, částečně i kvůli potřebě postupně vyřadit syntetické látky, jako je glyfosát. Přitom se nešetřilo velkými slovy, která varovala před údajnými riziky používání octa ve venkovním prostředí. Po posouzeních provedených institutem RIVM, Evropským úřadem pro bezpečnost potravin a Evropskou agenturou pro chemické látky se ukázalo, že při používání octa s obsahem kyseliny octové do 10 % nelze očekávat žádná rizika pro člověka ani životní prostředí.

Společnost Burg Group pověřila katedru environmentálních věd univerzity ve Wageningenu, aby zjistila, do jaké míry jsou v těchto posouzeních mezery, pokud jde o ochranu užitečného hmyzu a půdy. Tito odborníci potvrdili, že proti používání přírodního octa nelze nic namítat (zdroj: Zpráva o environmentálních rizicích přírodního octa na zpevněných plochách, Wageningen Environmental Research, 2020).

Přírodní ocet je přírodní produkt, který lze bezpečně používat a který se po aplikaci rychle přirozeně rozkládá. Díky tomu je vítaným doplňkem při ručním hubení plevelů a zelených povlaků.