Udržitelnost

Svědomitá práce zaměřená na budoucnost je nedílnou součástí DNA našeho rodinného podniku. Udržitelnost je zakotvena v chodu celé organizace. Jsme zodpovědní za to, abychom po sobě zanechali zdravý podnik pro generaci současnou, ale i ty budoucí.

Udržitelnost

Svědomitá práce zaměřená na budoucnost je nedílnou součástí DNA našeho rodinného podniku. Udržitelnost je zakotvena v chodu celé organizace. Jsme zodpovědní za to, abychom po sobě zanechali zdravý podnik pro generaci současnou, ale i ty budoucí.

Přírodní ocet je v podstatě udržitelný produkt, bakterie se projedí až ke kyselině a tím se uvolní teplo, které se využije pro další obchodní procesy a vytápění kanceláří. Ve společnosti Burg Azijn odevzdáváme zbytky tepla do tepelné sítě, aby ho mohly využívat i další firmy.

Také chlazení je potřeba – k tomu používáme chladicí vodu ze země. V rekonstruovaném závodě v Heerhugowaardu bylo nainstalováno více než 1 000 solárních panelů. Do roku 2035 chceme realizovat svou vizi udržitelnosti. Společně s našimi partnery máme našlápnuto k následujícím cílům:

100% cyklické hospodářství
Chceme být součástí cyklického hospodářství, a to tak, že budeme používat 100% obnovitelné suroviny pro naše výrobky i obaly a nebudeme ničím plýtvat.

100% uhlíková neutralita
Chceme snížit naši přímou a nepřímou uhlíkovou stopu (pro kategorii 1 a 2) na nulu a podstatně snížit naše nepřímé emise (kategorie 3).

100% odpovědné výrobky
Chceme docílit toho, aby se naše výrobky daly bezpečně používat a neměly žádný negativní dopad na životní prostředí. Spolupracujeme s dodavateli, aby naše ingredience vyráběli udržitelným způsobem.

100% odpovědné obaly
Naším cílem je 100% opakovaně použitelný a plně oběhový obal.