Zprávy o společenské odpovědnosti firem

Udržitelnost je pro společnost Burg důležitým tématem: naším cílem je zanechat trvalý odkaz pro budoucí generace. Jelikož jsme rodinný podnik, jsou pohled do budoucna a svědomitá práce zaměřená na budoucnost zakotveny v našich genech. Úsilí našich kolegů vedlo ke skvělým výsledkům, které jsou shrnuty v naší zprávě o udržitelnosti.

Zprávy o společenské odpovědnosti firem

Udržitelnost je pro společnost Burg důležitým tématem: naším cílem je zanechat trvalý odkaz pro budoucí generace. Jelikož jsme rodinný podnik, jsou pohled do budoucna a svědomitá práce zaměřená na budoucnost zakotveny v našich genech. Úsilí našich kolegů vedlo ke skvělým výsledkům, které jsou shrnuty v naší zprávě o udržitelnosti.

Zde uvádíme několik nejvýznamnějších událostí roku 2022:

  • Oproti roku 2019 jsme snížili množství odpadu (na litr vyrobeného produktu) o 44 %;
  • V roce 2022 pocházelo téměř 100 % naší nakoupené elektřiny z obnovitelných zdrojů;
  • Oproti roku 2021 jsme snížili emise CO2 o 21 %;
  • 34 % našich PET obalů pochází z recyklovaného materiálu;
  • Co se týče spokojenosti zaměstnanců, získali jsme od našich kolegů hodnocení 7,7 bodů.

V příštích letech budeme i nadále pracovat na dosažení našich cílů, kterými jsou 100% cyklické hospodářství, uhlíková neutralita do roku 2035 a výroba 100% odpovědných výrobků a obalů do roku 2035. K dosažení našich cílů jsme si stanovili několik mezikroků.