Historie

Psal se rok 1947, když se v octárenském průmyslu objevil nováček. Tehdy Cees Bakker koupil octárnu Groenland en Zn. a změnil její název na De Burg.

Historie

Psal se rok 1947, když se v octárenském průmyslu objevil nováček. Tehdy Cees Bakker koupil octárnu Groenland en Zn. a změnil její název na De Burg.

V následujících desetiletích společnost zaznamenala prudký růst, částečně díky expanzi a rozšíření portfolia výrobků. V roce 1948 zahájil Cees Bakker výrobu sirupů a v roce 1979 přibyla výroba přírodního octa pod inspirativním vedením Ceesova syna Pieta Heina Bakkera, který stál v čele společnosti od roku 1969. Během jeho ředitelského působení společnost dále rostla a došlo také k několika akvizicím. Tyto akvizice vedly k expanzi do zahraničí a k rozšíření sortimentu výrobků a portfolia značek. Kromě Heerhugowaardu, tedy místa, kde vše začalo, má nyní Burg výrobní závody v Belgii, Německu, Francii a České republice. Továrna na výrobu limonádových sirupů se nachází v nizozemském Ter Aaru. Všechny závody jsou nyní známé pod hlavičkou společnosti Burg Group, konkrétně Burg Azijn, Burg Siroop, Burg Vinegar Belgium, Burg Vinaigre France, Burg Ocet a Burg Essig.

Piet Hein Bakker

Patricia Surendonk

Od roku 2012 stojí v čele mezinárodního rodinného podniku jako generální ředitelka manželka Pieta Heina Bakkera, Patricia Surendonková, která díky svému nespoutanému nadšení a podnikavosti posouvá vývoj společnosti na vyšší úroveň. Společnost Burg zahájila rozsáhlou rekonstrukci svého závodu v Heerhugowaardu, kde se nachází i její sídlo. V roce 2017 byla uvedena do provozu tankovna o 47 jednotkách, v octárně se za sklem tyčí největší kvasný tank na světě, a to byl jen začátek impozantní cesty. Závod v ulici Marconistraat je vysoce moderní, perspektivní a udržitelný. Je napojen na místní energetický okruh, díky němuž dodává teplo okolním podnikům a domácnostem. Výrobní závod v Heerhugowaardu již nepoužívá plyn a ze stejného energetického okruhu čerpá chlazení ze země. To přispívá k dosažení cílů udržitelnosti pro rok 2035.

Také ostatní výrobní závody neustále pracují na rozšiřování a zlepšování procesů a strojního vybavení.

Společnost Burg Group tak garantuje, že je připravena na budoucnost pro generaci současnou, ale i ty budoucí. Za pomoci těchto změn posilujeme pozici lídra na evropském trhu v oblasti přírodního octa a vedoucí úlohu širokého sortimentu sirupových výrobků zejména pro nizozemský a skandinávský trh.